• +84823450188
  • +66806678076
  • bktrip.thailand@gmail.com

Tất cả dịch vụ

Vẻ đẹp của Kanchanaburi Thái Lan

Vẻ đẹp của Kanchanaburi Thái Lan

tỉnh Kanchanaburi nằm trên sông Kwai Nội đã được bất diệt trong cây cầu nổi tiếng năm 1957 trên sông Kwai! Nó được nổi tiếng từ Thế chiến II khi quân đội Hoàng gia Nhật Bản bắt đầu ...